REGLEMENT

Inschrijven bij TCB betekent akkoord gaan met dit clubreglement en de toepassing ervan.

 

Openingstijden

Alle dagen van april tot half oktober van 8u00u tot 24u00.

Reservatie

  • Alleen LEDEN van TCB kunnen een tennisveld reserveren. Reserveren kan via de Tennis Vlaanderen website of app.
  • Er kan alleen per vol uur gereserveerd worden (zie tabel), met aanvang op het uur (terrein 1 & 2) of op het half uur (terrein 3 & 4).
  • Een speler kan maximaal 2 maal voorkomen op de reservatielijsten van de nog te spelen uren.
  • De niet gereserveerde uren mogen onbeperkt benut worden. Ook wanneer na het gespeelde uur het veld vrij is, kan er gewoon verder gespeeld worden.
  • Wanneer men vooraf reeds weet dat men op het gereserveerde uur niet kan spelen, dient men de reservatie onverwijld te annuleren. Gelieve dit punt STRIKT toe te passen. Dit is ten voordele van de medeclubleden.
  • Wanneer de spelers op het gereserveerde uur niet komen opdagen, mogen de vorige of andere spelers verder spelen, tot op het ogenblik dat de betrokken spelers zich aanbieden. Wanneer deze later dan 15 minuten na het aanvangsuur toekomen, “mogen” zij die op het veld zijn verder spelen. Elk lid dient echter blijk te geven van begrip, fair-play en sportief gedrag.
  • Data en uren kunnen door de club voorbehouden worden voor het organiseren van toornooien, interclubwedstrijden, kampen, lessen, enz. Deze gaan voor op de reservatie, ook als de wedstrijden langer uitlopen dan voorzien.

Gastspelers

Clubleden mogen maximum 3 keer eenzelfde gastspeler (niet-lid) uitnodigen. Elke lid meldt dit VOORAF aan de secretaris die de reservatie vervolgens doet. Per uur zal er 7 € voor volwassenen en 4 € voor jongeren worden aangerekend.

  • Het clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn gastspeler.
  • De gastspeler speelt op eigen risico (geen verzekering).

Sleutel

De leden worden verzocht bijzonder goed zorg te dragen voor hun sleutel.
De sleutel wordt NIET doorgegeven aan anderen.
Wanneer geen volgende spelers aanwezig zijn, moet bij het verlaten van de terreinen de poort gesloten worden.

Onderhoud

De spelers na u wensen ook zoals u de velden en de omgeving in optimale staat aan te treffen, daarom vragen we om:

  • Terreinen alleen te betreden met aangepast schoeisel (= platte zolen met FIJNE rib , geen joggingschoenen).
  • Niet te spelen wanneer de velden te nat of te kleverig zijn.
  • Vijf minuten voor het einde van het uur het veld beginnen te vegen.
  • Altijd te vegen wanneer men het veld verlaat, ook wanneer men moet vluchten voor een hevige regenbui.
  • De veegnetten tegen de omheining op te hangen.
  • Afval in de correcte vuilbak te deponeren.

Onderhoudswerken aan de terreinen zijn prioritair. Daardoor kunnen soms gereserveerde uren gedeeltelijk of geheel wegvallen.